Saltar navegación

Verbos irregulares

As irregularidades afectan sobre todo ao tema verbal (Rad+VT) dando lugar a verbos que teñen diferente tema de presente e de perfecto: sabemos, soubemos.

Tema de presente para o presente, imperfecto, futuro e futuro hipotético de indicativo; presente de subxuntivo e imperativo.

presente

Imperf.

futuro

fut. hipot.

Pr. subx.

Imp.

sabes

sabías

saberás

saberías

saibas

sabe

Tema de perfecto para o pretérito perfecto, pluscuamperfecto de indicativo e imperfecto e futuro de subxuntivo.

 

Pret. Perf.

Pret. Plusc.

Imperf. Subx.

Fut. Subx.

souben

soubera

Soubese

Souber

Irregularidade no tema verbal

Procura os temas de presente e de perfecto dos seguintes verbos irregulares como no seguinte exemplo:

Dar: (P1, P2 pres. Id.) dou, das/ (P1, P2 pret. perf.) dei deches

Ver: , / ,

Facer: , / ,

Dicir: , /

Pracer: , / ,

Haber: , / ,

Saber: , / ,

Caber: , / ,

Estar: , / , .

Poder: , / ,

Ser: , / ,

Ir: , / ,

  

Conxugación verbal

Anota a forma verbal correspondente

Oír               P5 pret. imp. ind.                       

Ser              p2 pret. pto. ind,                       

Facer           p4 fut. subx                            

Partir            P6 plusc. ind.                            

Caber           p1 pres. ind.                             

Valer            p4 pres. subx                            

Amar            p4 inf. conx.                             

Pór              p1 fut. ind.                               

Pracer          p2 pret. imperf. subx                 

Ler               p6 pret. pto. ind.