Saltar navegación

Autoavaliación básica

1

Analiza os verbos do seguinte poema (nesta orde: persoa, tempo, modo):

O vello cantaba (1)

unha lembranza.

O mozo cantaba(2)

unha esperanza.

O neno cantaba(3)

unha louvanza.

Pobo meu: pois que cantas,(4)

érguete i anda.(5 e 6)

Celso Emilio Ferreiro, Viaxe ao país do ananos, 1968

1: p , .

2: p ,

3: p ,

4: p ,

5: p ,

6: p ,

  

2

Conxuga a p1 e p2 do presente de indicativo dos seguintes verbos:

tusir: , ;

valer: , ;

parir: , ;

sentir: , .

  

3

Substitúe os verbos por outros en diferente tempo pero que aporten o mesmo valor:

Outono a chegar ( ), porco a cebar ( ).

Os nabos do outono fan ( ) rico o seu dono.

Adiviña: Nace ( ) na devesa e vén ( ) bailar á artesa (a vasoira).

  

5

Completa os verbos que faltan coa forma axeitada:

Quen ás cerdeiras non , malas cereixas come. (subir)

Quen o seu mal por moito cóntello a outro. (ter)

Cando os cans, as campás repenican. (ouvear)

o can acabouse a rabia (morrer)

  

6

Completa co participio correspondente:

Adiviña, adiviñanza: “ (estreitar) coma un camiño e (torcer) coma un fouciño”. (O río).

  

7

Traduce:

Dicen que aunque pudisteis hacerlo a tiempo no supisteis.

.

  

8

Conxuga o infinitivo conxugado e o futuro de subxuntivo do seguinte verbo:

Haber:

Infinitivo conxugado: .

Futuro de subxuntivo: .

  

9

Conxuga:

P3 do pretérito perfecto de indicativo dos seguintes verbos:

Andar: , traducir: , conducir: , meter:

  

10

A construción “a+ infinitivo” equivale a un xerundio?

Verdadeiro Falso