Saltar navegación

Exercicios -er

Completa como proceda.

Emprega letras maiúsculas para as vogais abertas e minúsculas para as pechadas.

beber

defender

b bo

def ndo

b bes

def ndes

b be

def nde

b bemos

def ndemos

b bedes

def ndedes

b ben

def nden

entender

querer

Ent ndo

qu ro

Ent ndes

qu res

Ent nde

qu re

Ent ndemos

qu remos

Ent ndedes

qu redes

ent nden

qu ren

crer

quecer

Cr o

Qu zo

Cr s

Qu ces

Cr

Qu ce

Cr mos

Qu cemos

Cr des

Qu cedes

cr n

Qu cen