Saltar navegación

Perífrases temporais

Exercicio 1

Indentifica e indica o significado das perífrases temporais das seguintes oracións:

Mañá vou ir á túa casa: + : perífrase con valor de (intención de...).

Heite chamar un día da semana que vén: + : perífrase con valor de (intención de...).

Xoán aínda non veu, pero está a chegar: + + : perífrase con valor de .

Houben de morrer de risa: + + : Perífrase ( que estivo a piques de... ).

Heivos traer un regalo da miña viaxe: + : perífrase con valor de (intención de...).

O premio Blanco Amor está para saír. + + : perífrase con valor de .