Saltar navegación

Test de comprensión

Pregunta Verdadeira ou Falsa

A p1 do presente de indicativo do verbo valer é “Vallo” .

Verdadeiro Falso

A seguinte serie ten só participios irregulares?: pago, enxoito, suspendido, impreso, farto, canso.

Verdadeiro Falso

En “comiades” non aparece a vogal temática –e- senón –i- porque se trata dun caso de neutralización.

Verdadeiro Falso

Na forma “liches” non hai vogal temática.

Verdadeiro Falso

A p1 do presente de indicativo do verbo parir é “paira”.

Verdadeiro Falso

O presente de indicativo, imperativo e pret. perf. non ten MMT .

Verdadeiro Falso

“Houbo perder o tren” é unha perífrase aspectual.

Verdadeiro Falso

O infinitivo conxugado e o futuro de subxuntivo coinciden nos verbos irregulares.

Verdadeiro Falso

“saiamos”/ “saïamos”: leva diérese o presente de subxuntivo.

Verdadeiro Falso

A vogal do radical do verbo ler é sempre aberta.

Verdadeiro Falso

Os participios truncados e os participios fortes son participios regulares.

Verdadeiro Falso

Querer e poder levan timbre aberto nas rizotónicas e pechado nas arrizotónicas.

Verdadeiro Falso
Na seguinte oración pódese introducir un infinitivo conxugado

“Hai que vir cedo a sacar as entradas porque quedan poucas”.

Verdadeiro Falso

A vogal do radical do verbo quecer é sempre aberta.

Verdadeiro Falso

Cubro, cubres, cubre, é como se conxuga o presente de ind. do verbo cubrir.

Verdadeiro Falso

Na seguinte oración pódese introducir un infinitivo conxugado

Vai ser difícil chegar a tempo a traballar.

Verdadeiro Falso