Saltar navegación

Exercicios perífrases aspectuais

Exercicio 1

Indica cales das seguintes perífrases aspectuais teñen aspecto perfectivo (p) e cales imperfectivo (i):

- Estaba cosendo os botóns:

- Veu de face-la seitura:

-Anda amolando coa doenza:

-Vai camiñando a modo:

-Rematamos de face-lo xantar:

-Anda a sabe-la vida dos veciños:

-Segue a chover:

- Quedou canso de tanto correr:

  

Exercicio 2

Indica cales destas perífrases aspectuais teñen valor incoativo (i), reiterativo (r) ou terminativo (t).

-Púxose a cociñar:

-Voltou a facer das súas:

-Foi así como viñen a enteirarme da situación:

- Principiou a nevar:

- Acaba facendo sempre o mesmo:

- Pasou a expó-los resultados:

- Comeza a ter boas notas:

- Chegades a dicir que non foron eles:

  

Exercicio 3

Di se o aspecto expresado pola perífrase é incoativo, terminativo, imperfectivo…


- Acaba de chegar do monte

-Anda a garda-lo diñeiro

-Está para saír dun momento a outro

-Hai que axudarse

-Acabou facendo o labor

-Segue estudando moito

-Foi enterrado onte

-Marchou a toda presa, para non ser atrapado

-Anda falando mal de todo o mundo.