Saltar navegación

Formas verbais con algunha dificultade

1

Completa as formas do presente de indicativo e do pretérito perfecto de indicativo dos seguintes verbos:

Caber: presente:

            pret. perfecto:

 

Caer: presente:

           pret. perfecto:

 

Dar: presente:

            pret. perfecto:

 

Dicir: presente:

            pret. perfecto:

  

2

Dos seguintes verbos, indica a p1 do presente de indicativo e a p1 do presente de subxuntivo:

Moer: p1 presente indicativo:

            P1 presente subxuntivo:

 

Parir: p1 presente indicativo:

            P1 presente subxuntivo:

 

Oír:     p1 presente indicativo:

            P1 presente subxuntivo:

 

Valer: p1 presente indicativo:

            P1 presente subxuntivo:

  

3

Exercicio de repaso:

Indica as seguintes formas verbais:

Oír  P5  pret. imp. ind.

Ser p2 pret. pto. ind,

Facer p4 fut. subx

Partir P6 plusc. ind.

Caber p1 pres. ind.

Valer p4 pres. subx

Amar p4 inf. conx.

Pór p1 fut. ind.

Pracer p2 pret. imperf. subx

Ler p6 pret. pto. ind.

  

4

Conxuga a p1 e p2 do presente de indicativo dos seguintes verbos:

Tusir: ,

Valer: ,

Parir: ,

Sentir: , .