Saltar navegación

Autoavaliación 2

1

Conxuga o futuro do subxuntivo e o pretérito do subxuntivo de:

 

 

andar

dicir

facer

Futuro de subxuntivo

Pretérito de sunxuntivo

  

2

Analiza morfoloxicamente as seguintes formas verbais (pon - no caso de ausencia):

 

Raíz

VT

MMT

MNP

saltemos

comín

cantardes

mercarás


bailo

  

3

Indica cales son abertas (a) e cales pechadas (p) na vogal do radical:

Quento ( ), quentas ( ), quenta ( ), quentamos ( ), quentades ( ), quentan ( ).

Leo ( ), les ( ), le ( ), lemos ( ), ledes ( ), len ( ).

  

4

Conxuga o infinitivo conxugado e o futuro de subxuntivo do seguinte verbo:

Dicir:

Infinitivo conxugado:

Futuro de subxuntivo: .

  

5

Escribe os participios dos seguintes verbos:

Calmar ( , ), fartar ( , ), gañar ( , ), acender ( , ), avolver ( , ).

  

6

Indica persoa, tempo e modo dos verbos dos seguintes refráns:

Se en outono sentes (p , ) tronar ( ), aumenta (p ) o palleiro e agranda (p ) o pallar.

Quen queira (p ) ter ( ) allo fino, que o poña (p ) polo San Martiño.

Quen o seu mal teña (p ) por moito cóntello (p ) a outro.

  

7

Identifica as perífrases que hai nas seguintes oracións e nos recadros indica de que tipo son:

Quen do alacrán está picado cóidase medio enterrado. ( ).

Ou nas uñas ou nos pés, has tirar a quen es. ( )

Cando non hai cabeza, hai que ter perna ( )

Xoaniña, voa voa, que che hei dar pan e filloas. ( , facer algo no futuro)

Grilo, grilo, sae á porta que che están roubando a horta. ( ).

  

8

Escribe a p1 do presente de indicativo dos seguintes verbos:

parir: , saír: , moer: , caer: , valer: .

  

9

Completa a vogal do radical dos seguintes verbos (utiliza e/E para distinguir abertas e pechadas:

Servir: s rvo, s rves, s rve, s rvimos, s rvides, s rven

mentir: m nto, m ntes, m nte, m ntimos, m ntides, m nten

 Crer: cr o cr s cr cr mos cr des cr n.

  

10

Indica se as seguintes perífrases son temporais, modais ou aspectuais:

Incoativa: ;  obrigativa: ; hipotética: ; reiterativa: ; inminencia: