Saltar navegación

Exercicios perífrases modais

Exercicio 1

Indica se as seguintes perífrases modais son obrigativas (o) ou de probabilidade (p)

- Os nenos deben alimentarse correctamente:

- Os alumnos que non superen esta proba terán que repetila:

- Este home ha ter uns cincuenta anos:

- Hai que ser obediente:

- Todo estaba tan mal feito, que houbo que empezar de novo:

- Ha de haber dez anos que non nos vemos:

- Tes que facer máis deporte:

- Hai que erguerse antes:

- No teatro pode haber uns douscentos espectadores:

- ¿Quen chora? Debe de ser María:

  

Exercicio 2

Indica se as seguintes perífrases modais son hipotéticas (h), obrigativas (o) ou poden ser ambas (a):

-Pode ter diñeiro,

-Debe ter diñeiro,

-Ha ter diñeiro,

-Ten que ter diñeiro,

-Ha de ter diñeiro,

-Hai que traballar,

  

Exercicio 3

Fai oracións coas perífrases seguintes cunha resposta con valor de futuro e outra con valor de obriga, segundo o modelo:

- ¿Comera-las mazás?. Si, heinas comer/ Si, hai que as comer- si, hainas que comer./si, hai que comelas (haber+que+inf).

- ¿Farémolo antes do xoves?

- ¿Levaranlles un montón de libros?

- ¿Escribiraslle a teu irmán?

- ¿Irás traballar hoxe ó alpendre?

- ¿Chegaredes a tempo?

- ¿Chamarémolo pola tarde?

- ¿Empezará a festa ese día?