Saltar navegación

O modo

Os morfemas de modo expresan a actitude do falante ante o feito expresado polo verbo. A realidade exprésase co indicativo. O subxuntivo é o tempo da irrealidade (desexo, posibilidade, conxectura, etc.). Os verbos denominados "modais" (do tipo querer, desexar, mandar...) rexen sempre subxuntivo:

Quería que o chamase.

Desexo que aprobes o exame.