Saltar navegación

Repasa conxugación e análise morfolóxica.

1- Conxuga os seguintes verbos

Completa co verbo correspondente:


meter

relucir

conducir

salgar

ler

Choutar

Fritir

Pres. Id, p2

Pret. Imp., p4

Pret. perf, p3

Antepret./Plusc., p6

Postpret/condicional, p5

Presente Subx., p1

Pret. imperf. subx, p1

Imperativo, p5

Infinitivo invariábel

Infinitivo conxugado, p6

Participio regular

Participio IrregularXerundio

  

2- Conxuga os seguintes verbos.

Completa co verbo correspondente.


parir

tusir

pracer

traducir

Pres. Id, p1

Pret. Imp., p3

Pret. perf, p5

Antepret./Plusc., p1

Postpret/condicional, p6

Pres. Subx., p4

Pret. perf., p3

Imperativo, p2

Infinitivo invariábel

Infinitivo conxugado p2

Participio regular

Participio Irregular

Xerundio

  

Completa

Efectúa a análise morfolóxica das formas verbais que che propoñemos:


RAÍZ

V.T

MMT

MNP

P4 Pres. Ind.

Andar


P3 Copreté. Ind.

Andar

P5 Antepret. Ind.

Andar

P4 Presente subx.

Andar

P5 Copreté. Ind.

Varrer

P5 Futuro ind.

Varrer

P6 preté. Subx.

Varrer

P2 Preté. Ind.

Partir


P2 Pospreté. Ind.

partir