Saltar navegación

Indicativo

Valores do presente

Presente intemporal ou permanente (O ser humano é curioso por natureza).

Presente habitual (Despois de xantar sempre tomo o meu café).

Presente prospectivo (Mañá correximos estes exercicios).

Presente histórico ( En 1916 fúndase a primeira Irmandade da Fala).

Presente con valor imperativo (Vas e tráesme o que che pido).

Valores do futuro

Futuridade (Chamareite por teléfono).

Futuridade e obrigatoriedade (Levaraslles os paquetes aos teus tíos).

Obrigatoriedade (Falarás só cando che manden).

Probabilidade no presente (Serán as sete da mañá).

Ironía (-Tes cara de pena/-Terei).