Saltar navegación

Desinencias

MNP

MNP: Morfemas de número e persoa

  • Os máis comúns son: p1: -Ø/ p2: -s/ p3: -Ø/ p4: -mos/ p5: -des/ p6: -n.

salto: salt+ Ø + Ø + o

saltas: salt+ a+ Ø + s

salta: salt+a+ Ø + Ø

saltamos: salt+a+ Ø + mos

saltades: salt+a+ Ø + des

saltan: salt+a+ Ø + n

Excepcionalmente hai outros MNP:

-o na p1 do pres de ind.: como.

-de no imperativo: bailade, comede, saíde.

-Ø (inexistente) na p2 do imperativo: come, baila, sae.

O pretérito perfecto presenta o maior número de MNP específicos:

-i na p1 do pret. perf. de ind. dos verbos da CI (saltei) e -n no das CII e CIII (comín, partín).

-ches na p2 do pret. perf.: bailaches, comiches, saiches.

-u na p3 do pret. perf. de ind.: bailou, comeu, saiu.

-stes na p5 do pret. perf. de ind.: bailastes, comestes, saístes.

-ron na p6 do pret. perf. de ind.: bailaron, comeron, saíron.

MMT

MMT: Morfemas de modo, tempo e aspecto

-Ø (inexistente): no presente de ind., do imperativo e do pretérito perfecto de ind.: bail-a-Ø-s, com-e-Ø-s, sa-í-Ø-ches.

-O pretérito imperfecto de indicativo presenta dous MMT: -ba- para os verbos da CI (andaba, andabas) e -a- para CII e CIII: comía, comías.

-O do pluscuamperfecto é -ra-: comera, comeras.

-O do futuro imperfecto de indicativo é – re- (nas p1,p4 e p5: comerei, comeremos, comeredes) e -- (para as p2,p3 e p6: comes, come, comen).

- O do futuro hipotético é -ría- nas p1,p2,p3 e p6 (comería, comerías, comería, comerían); e -ria- para p4 e p5 (comeriamos, comeriades).

- O do presente de subxuntivo é -e- para os verbos da CI (baile, bailes) e -a- para os da CII e CIII (comas, saias).

- O do pretérito perfecto de subxuntivo é -se- (bailase, comese).

- O do futuro de subxuntivo é -r- para a p1,p3,p4 e p5: comer, comer, comermos, comerdes; e -re- para a p2 e p6 (comeres, comeren).