Saltar navegación

Exercicios -ir

Completa como proceda.

Emprega letras maiúsculas para as vogais abertas e minúsculas para as pechadas.

Divertir

ferir

sentir

tusir

Div rto

F ro

S nto

T so

Div rtes

F res

S ntes

T ses

Div rte

F re

S nte

T se

Div rtimos

F rimos

S ntimos

T simos

Div rtides

F rides

S ntides

T sides

Div rten

F ren

S nten

T sen