Saltar navegación

Exercicio -ar

Comproba os teus coñecementos

Emprega letras maiúsculas para as vogais abertas e minúsculas para as pechadas.

Acordar

almorzar

ac rdo

alm rzo

ac rdas

alm rzas

ac rda

Alm rza

ac rdamos

alm rzamos

ac rdades

alm rzades

ac rdan

alm rzan

colgar

arrolar

c lgo

arr lo

c lgas

arr las

c lga

arr la

c lgamos

arr lamos

c lgades

arr lades

c lgan

arr lan

quentar

regar

qu nto

r go

qu ntas

r gas

qu nta

r ga

qu ntamos

r gamos

qu ntades

r gades

qu ntan

r gan