Saltar navegación

Autoavaliación 3

1

Conxuga o infinitivo e o futuro de subxuntivo de facer.

Inf. conx:

Fut. Subx:

  

2

Escribe os dous participios dos seguintes verbos (pon primeiro o regular e despois o irregular):

Descalzar: ; escorrentar: ;  absolver: ; converter: ; toller:   .
  

3

Traduce:

Para que quepa aquí el armario es preciso (un só verbo) que sepa armarlo correctamente.

  .

  

4

Indica cales son vogais abertas e cales pechadas no presente de indicativo das seguintes formas verbais (o=pechada; O=aberta):

Acordar: ac rdo, ac rdas, ac rda, ac rdamos,

ac rdades, ac rdan

Botar: b to, b tas, b ta, b tamos, b tades, b tan

  

5

Descubre a regra incorrecta:

O infinitivo conxugado non se emprega:

1-  Cando vai introducido por preposición.

2-  Cando é o verbo auxiliado dunha perífrase verbal.

3-  Cando se constrúe con verbos do tipo: querer, poder, saber, deixar...

A resposta é

  

6

Traduce:

Aunque Luís valga mucho, tú no vales para eso y yo tampoco valgo.

.

  

7

Pon na p1 do presente de subuntivo os seguintes verbos:

Saír: moer: parir: , caber: , valer: , tusir: .

  

8

Só unha destas oracións é correcta en galego, cal é?

Agarda que lave as mans e xa vou.

Agarda que me lave as mans e xa vou.

9

Cal é o tempo verbal correcto?

A: Valgo, vales, vale, valemos, valeis, valen.

B: Valla, vallas, valla, vallamos, vallades, vallan.

C: valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríades, valdrían.

A resposta correcta é a

  

10

Cal é a serie de palabras que só contén participios irregulares?

A: Frito, nacido, falado, suxeito, torcido, collido.

B: Pago, enxoito, suspenso, impreso, farto, canso.

C: Torto, gañado, solto, escorrido, ceibado, aceso.

A resposta correcta é a