Saltar navegación

Exercicios

1

Indica se o elemento resaltado é un indefinido (i) ou un adverbio de cantidade (a):

Colleitou moito viño:

Está chovendo moito:

Moito falas!:

Bótame moitas patacas:

  

2

Indica se os seguintes indefinidos son variábeis (v) ou invarábeis (i)

abondo ( ) ambos ( ) cadaquén ( ) calquera ( ) ninguén ( ) outro ( ) quenquera ( ) todo ( )

  

3

Completa o seguinte diálogo cos pronomes indefinidos axeitados:

- Ves pola fiestra?

- . A néboa está moi mesta e non se ve a pola rúa.

- Pois eu albisco a pola corredoira. a que sexa é un arriscado; sair nesta noite de cans non é cousa de broma.

  

4

Completa este diálogo:

-Váleche algún pantalón do ano pasado?

-Non, non me vale pantalón .