Saltar navegación

Competencia media

Exercicio 1

De que tipo son as dúas conxuncións resaltadas?:

Nin que o lobo fose cousa do outro mundo... E mais algo debe ter que ver con eso, e se cadra, os antigos algo souberon do seu misterio; mais agora os homes esquen­ceron tanta cousa!

(De “O lobo da xente” de V. Risco)

E mais: conxunción

Mais: conxunción
  

Exercicio 2

Coloca os adverbios axeitados no lugar correspondente: Alén, aquén, a feito, a eito, ca, ningures, u, velaí.

Publicarase no DOG, doutras notificacións posibles.

Non vexo as chaves por .

Leva o traballo de ; é como mellor resulta.

! Non che sei por onde anda ese rapaz.

  

Exercicio 3

De entre a seguinte lista, procura sinónimos das palabras resaltadas: só o, deica a, por mor de, conforme, cara ás, sobre, fronte, ao lado del,

El quixo ir para axudarche.

Fai as cousas consonte che digo.

Púxose cara á parede.

Cabo del tiña o que quería.

Contra as oito da tarde sentiuse un berrido estremecedor procedente da rúa.

  

Exercicio 4

Cal é a correcta?

E o diñeiro, u-lo?

E o diñeiro, ulo?


Exercicio 5

Nesta serie hai un sinónimo do adverbio de lugar da oración; identifícao: encol (de), abondo, eis, (de) vagar, embaixo.

Deixei o álbum de fotos por riba do escritorio.

  

Exercicio 6

      As preposicións son morfemas independentes variables?.

Verdadeiro Falso