Saltar navegación

Competencia básica

Exercicio 1

     Completa como proceda (só/so, máis/mais):

Quedou na casa.

O nobelo de lá rolou a cadeira.

Comín bullós e noces.

Se queres cear burgazos pelamos castañas.

  

Exercicio 2

¿   Qué tipos de palabras son as resaltadas?

Nin que o lobo fose cousa do outro mundo... E mais algo debe ter que ver con eso, e se cadra, os antigos algo souberon do seu misterio; mais agora os homes esquen­ceron tanta cousa!

(De “O lobo da xente” de V. Risco)

  

Exercicio 3

   Completa coas formas do comparativo como proceda:

Ten máis paciencia ti, por iso lle queda mellor.

É tan túzaro dicías.

Ten máis poder di.

lle dixen por teléfono, cómpre que cubra o impreso.

  

Exercicio 4

Indica en que enunciados está ben empregada a conxunción “sacado”:

Deille sacado que iamos ir de excursión

Estou ben, sacado que me doe a cabeza.


Exercicio 5

   Escribe en letra:

47: .

539: .

92ª: .

1/8: .

  

Exercicio 6

A forma “quen” en: Quen me dera ser sabio, é interrogativa ou exclamativa?

  

Exercicio 7

Escribe en número os numerais resaltados:

Puxen un cento de repolos e dous centos de leituga. e

Preciso unha ducia de ovos para facer as filloas e mais as orellas.

Heite arresponsar e facer a novena do Cristo para que aprobes o exame.

Fai xa un lustro que non vou á Virxe da Barca.