Palabras con algunha dificultade

Icono de iDevice

Palabras con algunha dificultade:

Observa como se escriben as seguintes palabras:

Álbum, anano, andoriña, asasino, asamblea, avantaxar, avaría, balea, cheminea, comungar, comuñón, lanterna, manobra, manancial, monstro, obrigar, olfacto, platino, posuír, prezo, prognóstico, puberdade, respecto, serea…

E estas:

Cuartilla, cumprir, dobre, espírito, flegmón, conxectura, cuarta, grao, reitor, reitoría, reitoral, seita, tusir, xerme, vogal…


Icono de iDevice

Fíxate ben nestas:

Terminan en –o: ímpeto, tribo.

Terminan en –u os seguintes substantivos: bacallau, pau, chapeu, romeu, xubileu.