Nivel 4

Icono de iDevice 1- Acentuación
Completa e acentúa como proceda:

Esfera terrestre ou b la do mundo, acne: , xuizo: , “teño un as: na manga”, “o: rematares, chamame: ”, atmosfera: , “pedin: un bolo: de pan”, Cal e?: ?

  
Icono de iDevice 2- As maiúsculas
Pon maiúsculas onde proceda:

visitounos o señor director do instituto da lingua galega: .

a onu é un organimso internacional: .

son fisterrá por parte de nai: .

  
3- Guión e diérese

Son correctas estas oracións? Verdadeiro= correcto/ falso=incorrecto.

Obtivo pingües beneficios

Verdadero Falso

Non no-lo quere dar

Verdadero Falso

Nó-los dous facemos boa parella.

Verdadero Falso
Icono de iDevice 4- B/V
Pon b ou v onde corresponda:

 

Ser ir, sa re, es elto, gara anzo, é era, erniz,

ruma, a ertura, a re iatura, gu ia.


  
Icono de iDevice 5-H

Enche os ocos con H, F ou nada (neste caso emprega un trazo ou guión).:

emeroteca, omófonas, asta, ex ortar,

ombreiro, orfo, alel í, ve ículo, re abilitar, até.

  
Icono de iDevice 6- Pl, pr, fr, etc.

Completa, como proceda, con p, l, r ou nada (neste caso emprega un trazo ou guión).

O ción, se tentrional, p anta, b andir, rec uta,

f etar, sing adura, seudónimo, p ato, p egar, f auta.

  
Icono de iDevice 7- Completa

Coloca a letra que falta, se é o caso (se non precisa nada emprega un guión):

C, o ou nada: C adrúpede, c antioso

i, l ou ll: bo a, ampo a, se o, pa aso, bara a

S ou x: bi coito, ema,  eso

c ou g: masti ar

      
  
Icono de iDevice 8- Palabras con algunha dificultade.

Coloca adecuadamente a letra que falta:

Álbu (n ou m), l nterna (i ou a), manan ial (c ou t), xerme (n ou nada), ímpet (o ou u), xubile (o ou u), comu ón (n ou ñ), inc (c ou z), xa mín (s ou z).

  
Icono de iDevice 9- Terminacións dalgunhas palabras

Completa con –ancia, -nza, -za, -zo, -ción, -zón, -dade, -idade ou –iedade segundo conveña:

Doa , trai , sente , persevera , moci , neci , saci , solidar , presen , licen .

  
Icono de iDevice 10- Puntuación

Puntúa correctamente. Despois pon ? onde non se precise nada.

D Manuel despois dos aloumiños dábanos invariablemente unhas lambetadas

A doutora non me receitou aspirina pois sabe que son alérxico