Nivel 1

Icono de iDevice 1- Acentuación

Escribe nos espazos en branco estas palabras e acentúa as que proceda.

aguia: , dia: , situacion: , noticias: , agas: , basico: , cancion: , musical: , poñedesvos: , numero: , rapidamente: , despois: .

  
Icono de iDevice 2- As maiúsculas
Pon maiúscula onde se necesite:

castelao escribiu sempre en galiza:

será un outono musical: do, re, mi…: : , ,

os luns de xaneiro fánseme moi longos: .

  
3- Guión e diérese

Son correctas estas palabras? Verdadeiro= correcto/ falso=incorrecto.

Subdirector

Verdadero Falso

Ambigüidade

Verdadero Falso
Paragüas
Verdadero Falso
Icono de iDevice 4- B/V
Pon b ou v onde proceda:

Baila amos, oita o, carní oro, arrendeiro, a ó,

ermello, fa a, ha itual, arra, urro, tra allo, apro ar.

  
Icono de iDevice 5- H

Enche os ocos con H, F ou nada (nese caso pon un guión):

ipermercado, ectómetro, emorraxia, exágono,

idratante, elena, alcón, ovo, ad esivo, óso.

  
Icono de iDevice 6- Pl, pr, fr, etc.

Completa, como proceda, con p, l, r ou nada (nese caso pon un guión): .

timo, se tembro, b oque, púb ico, dec arar, rec amar, rif e, f an, exemp o, c avo.

  
Icono de iDevice 7- Completa

Coloca a letra que falta, se é o caso (de non necesitar letra pon un trazo "-"):

  C ou Cu?: C adro, c ando?, c orenta, c artel

T ou d?: liber ade, margari a

L ou ll?: atrope ar, ta o, ce a

Z ou s?: lapi , L ou nada? xe o.

  
Icono de iDevice 8- Palabras con algunha dificultade.

Coloca adecuadamente a letra que falta:

lámpa a (r ou d), as sino (a ou e), ba ea (l ou ll), ob igar (l ou r), s rea (e ou i), e cusa (x ou s), e traño (x ou s), espírit   (u ou o), vo al (c ou g), pa (o ou u).

  
Icono de iDevice 9- Terminacións dalgunhas palabras

Completa con –ancia -encia, -za, -zo, -ción, -zón, -dade, -idade ou –iedade segundo conveña:

Abunda , elega , importa , seri , soi esixe , intelixe , experie , urxe , clari .

  
Icono de iDevice 10- Puntuación

Puntúa correctamente. Despois pon un guión onde non precise nada.

A amizade é unha relación humana que implica coñecemento mutuo estima e afecto