O guión e a diérese (e exercicios)

O guión e a diérese: presentación power point.
Icono de iDevice

O guión emprégase para:

Partir unha palabra ao final de liña. En caso de palabras derivadas por prefixación recoméndase separar o prefixo da base: hiper- /mercado. Agás nesta situación, deben escibirse subdirector, vicedecano, postoperatorio, etc. A única excepción é: ex director.

Unir os elementos dalgunhas palabras compostas: cantigas galego-portuguesas.

Coas segundas formas do artigo cando estas van despois de formas verbais rematadas en –r ou –s (optativo: saber a lección ou sabe-la lección); cos pronomes nós, vós, nos, vos, lles (optativo: fomos nós os dous ou fomos nó-los dous). Só é obrigatorio co adverbio interrogativo U: u-los óculos?


Icono de iDevice

A diérese emprégase:

Sobre o u dos grupos gue, gui para indicar que se pronuncia o u: ungüento, argüír.

Coa letra i na p4 e p5 do copretérito dos verbos rematados en –aer, -oer, -aír, -oír para distinguir estas formas das do presente de subxuntivo: saïamos, saiamos.

Coas mesmas formas dos verbos rematados en –uír, aínda que non hai posibilidade de homonimia: contribuïamos, contribuamos.


Correcto/incorrecto
Indica se son correctas as seguintes frases (verdadeiro=correcto/falso=incorrecto)
Onte oín canta-lo cuco.
Verdadero Falso
A pesar de quere-lo coche, non o podo mercar.
Verdadero Falso
Tiñas que pensa-lo antes de dicirllo.
Verdadero Falso
Pregunta Verdadero-Falso
Indica se é correcta a utilización da diérese nos seguintes casos:
Pingüin
Verdadero Falso
Moïamos (prs. Subx.)
Verdadero Falso
Moïamos (pret. Imperf.)
Verdadero Falso
Lingüa
Verdadero Falso
Lingüística
Verdadero Falso
Pregunta Verdadeira ou Falsa
Indica se é correcta ou non esta separación ao remate dunha liña:
Hi-permercado.
Verdadero Falso
Ollo-mol
Verdadero Falso
Esnaqu-izar
Verdadero Falso
Inda-gar
Verdadero Falso
Tabole-iro
Verdadero Falso
Ca-rtafol
Verdadero Falso