Exercicio 2

1

Explica por que se acentúan as seguintes palabras:

Día:

Para marcar o hiato.

Porque é un ditongo crecente.Vén (verbo vir, p3)

Porque é aguda e acaba en -n.

 

Leva acento diacrítico para diferencialo de ven (verbo ver).
Porque é un monosílabo.

Leva acento diacrítico para diferencialo de pe (o nome da letra).2

Explica por que non levan acento gráfico estas palabras:

el

Porque é un pronome átono.

Porque é un monosílabo.mancou

Porque é grave rematada en vogal.

Porque remata en ditongo decrecente.sentiu

Porque é un hiato.

Porque é un ditongo.