O uso do h (e exercicios)

Icono de iDevice

Escríbense con h as palabras que comezan polos prefixos:

Halo- (gr. halos: sal, halófito, halófilo)

Hecto- (gr. hekaton: cen, hectómetro)

Helio- (gr. helios: sol, heliotropismo, heliocentrismo)

Hema- / Hemo- (gr. haima: sangue, hemorraxia)

Hemero- (gr. hemera: día, diario, hemeroteca)

Hemi- (gr. hemi: medio,metade, hemisferio):

Hepat- (gr. hepar-atos: fígado, hepatólogo).

Hepta- (gr. hepta: sete, heptapétalo)

Hetero- (gr. héteros: outro, diferente, heterógrafo).

Hex- (gr. hex: seis, hexágono)

Hidro- (gr. hydór: auga, hidratante)

Hipno- (gr. Hypnos: sono, hipnotizar)

Hiper (gr. hyper: moi grande, hipermercado)

Hip-, hipo- (gr. hippos: cabalo, hipódromo)

Histo- (gr. histos: tecido, histoloxía)

Homo- (gr. homos: idéntico,igual, homófonas)


Icono de iDevice

Respéctase a ortografía latina en palabras como:

Hasta

Hedra

Helena

Helmo

Henrique

Hindú

Hadrián 


Icono de iDevice

Algunhas palabras con h intercalado:

As formas dos seguintes verbos e os seus derivados:

Adherir, exhibir, exhortar, inhibir, prohibir, cohibir, rehabilitar.

E as seguintes palabras: coherencia, cohesión, adhesivo, exhausto, vehículo, filharmónica, inherente.


Icono de iDevice

H: diferenzas entre galego e castelán

  En galego escríbense con h: Harmonía (lat. harmoniam), harpía (lat. harpyam) e as seguintes palabras:

Castelán

Ahí

Alhelí

Harpa

Hasta

¡hala!

Bahía

Hermita

Hermano

Hinchar

Hueco

¡hola!

Hombro

Huérfano

Hueso

Húmero

Huevo

Galego

(lat. ad hic)

Alelí (ár. Al-hairî)

Arpa (fr. harpe)

Ata (ár. hatta)

¡ala! (ár. hala)

Baía (fr. baie )

Ermida (lat. eremita)

Irmán (lat. germanu)

Inchar (lat. inflare)

Oco ( lat. occare)

¡ola! (creación expresiva)

Ombreiro (lat. umerum)

Orfo (lat. orphanum)

Óso (lat. vg. ossum)

Úmero (lat. umerum) 

Ovo (lat. ovum)Icono de iDevice Exercicio

Pon “h” ou “f” onde se precise. Se a palabra non leva nada, pon no espazo baleiro un trazo ou guión (“-“).


Na emeroteca solicitei información sobre a Torre de ércules.

O xirasol é unha flor eliotrópica. A í mesmo ai unha.

Fun correndo dende o ipódromo ó ipermercado. Cheguei ex austo!

ai un alel í ad erido ó ve ículo de enrique.

Os alcóns comen ormigas? Vaia artura levan!

O doutor fixo incapé en que os emofílicos non deben a orrar en controis médicos.

Meu irmán ten un a ernia inguinal.

elena camiñou cara á ermida vella; estaba xa cuberta de edras.

  
Icono de iDevice Actividade de encher espazos
Enche os ocos con H, F ou nada

ad esión

arpía

ola

ta ona

pro ibir

ormiga

a orro

mal erido

órgano

ipótese

ermosura

in óspito

orno

emofílico

ariña

re én

íbrido

azaña

incapé

irmán

un a

urto

astío

desa ogo

co erente

bo emia

ígado

antano

umor

ormigón

al elí

ex umar

idrocarburo

orizonte

omógrafa

ache

acenda

ervido

Almo ada

ermitán

orchata

ombro

tru án

inchar

uracán

erba

alcón

exaedro

ve emencia

ta ur

ermida

encoro

ame

eroe

aces

arto

elicóptero

orfo

ba o

des onra

in umano

bu o

ucha

úmero

idalgo

ovo

ábil

erramenta

ve ículo

aba/ aba

úmido

élice

orror

ernia

óspede

arén

  
Icono de iDevice Levan h?

Pon un guión en caso de que non e un h se o precisan:

Ex orbitante, ex uberante, ex ortar.