Nivel 3

Icono de iDevice 1- Acentuación
Completa e reescribe as palabras acentuando como proceda:

Nesta imaxe vemos dous sos de peluche. Ramon: , neon: , saiu: , heroe: , “bolo: de pan”, “non teñas presa: ”, “dame mais mel”: “ ”.

  
Icono de iDevice 2- As maiúsculas
Pon maiúsculas onde proceda:
visitar a coruña é máis agradable no verán: .

o inem é o instituto nacional de emprego: .

a rúa do vilar está en santiago de compostela: .

  
3- Guión e diérese

Son correctas estas oracións? Verdadeiro= correcto/ falso=incorrecto.

Pénsa-lo que dis?

Verdadero Falso

Pénsa-lo antes de dicilo?

Verdadero Falso

Ulo diñeiro?

Verdadero Falso
Icono de iDevice 4- B/V

Pon b ou v onde corresponda:

Contri uír, aci ro, aleiro, ad ento, lonxe idade, gra ar, erme, a surdo, ra o, ha itual.

  
Icono de iDevice 5-H

Enche os ocos con H, F ou nada:

eliocentrismo, ipódromo, indú, arpa, ¡ ala!, ba ía, ermida, ¡ ola!, onda, úmero,

endecasílabo.

  
Icono de iDevice 6- Pl, pr, fr, etc.

Completa, como proceda, con p, l, r ou nada (neste caso pon un guión).

Sub ime, proc amar, f anela, ace tar, g oria, descri ción, cop a, b anco, nob e, reg a.

  
Icono de iDevice 7- Completa
Coloca a letra que falta, se é o caso (de non precisar nada pon un trazo):

       C orentena, c ota, produ to, ren a, mexi ón, e tender, é odo, e propiar, dego ar, cón uxe.

  
Icono de iDevice 8- Palabras con algunha dificultade.

Coloca adecuadamente a letra que falta:

 

c ncha de vieira (o ou u), and riña (o ou u), ch minea (e ou i), pos ír (o ou u), re tor (i ou c), t sir (o ou u), rome (o ou u), gra a (s ou x), argo a (l ou ll), anqui (i ou y).

  
Icono de iDevice 9- Terminacións dalgunhas palabras

Completa con –ancia, -nza, -za, -zo, -ción, -zón, -dade, -idade ou –iedade segundo conveña:

Gra , herda , puxa , vinga , ensina , contrar , fugac , pie , nov , resona .

  
Icono de iDevice 10- Puntuación

Puntúa correctamente. Despois pon ? onde non se precise nada.

Quevedo cabaleiro de Santiago pretendía defender o padroado único de Santiago contra o de Santa Teresa