Abreviacións (e exercicios)

Icono de iDevice

Abreviatura

É a representación dunha palabra cunha ou máis das súas letras, a primeira delas é a inicial.

Características distintivas:

Van seguidas de punto (dpto.; tfno.: departamento, teléfono).

Levan acento se o leva a palabra da que procede (páx.; cód.: páxina, código).


Icono de iDevice

Símbolo

É unha forma abreviada de recoñecemento internacional que na ciencia e na técnica se refire a unha palabra ou a un sintagma.

Características distintivas:

Non levan punto ao final (cm, h, m, km…).

O propio símbolo recolle o singular e o plural (20 cm, 2 h…).


Icono de iDevice

Sigla

É un conxunto de letras que ten como fin a abreviación dunha denominación ampla e que se forma coas formas iniciais das formas plenas.

Características distintivas:

Non levan espazo nin punto entre as letras (IVE, DNI, DOG).

Non se acentúan.

Escríbense en maiúscula.


Icono de iDevice

Acrónimo

É a unión de máis dunha letra de todas ou algunha das palabras da denominación completa, para facilitar a súa pronuncia.

Características distintivas:

Só se escribre con maiúscula a letra inicial: Inem (Instituto Nacional de Emprego), Tecor (Terreo cinexéticamente ordenado)…


Icono de iDevice de pregunta Exercicio 1

Identifica se son abreviaturas, símbolos, acrónimos ou siglas.

Etc.

Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla


DNI

Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla


Hm

Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla


Sergas
Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla

V.V.A.A.

Abreviatura

Símbolo

Acrónimo

Sigla


Icono de iDevice Exercicio 2
indica a palabra plena das seguintes abreviaturas:
D.: Dna.: Dr.: Dra.: S.E.: S.M.: Sr.: V.V.A.A.: Vde.: Vdes.: . Sra.:
  
Icono de iDevice Exercicio 3
Abrevia as seguintes denominacións como corresponda:

Insitutuo Nacional de Emprego:

Número de Identificación Fiscal:

Terreo cinexéticamente ordenado:

Radio Detection and Rangding:

Rede Nacional de Ferrocarriles do Estado:

: SIDA ou Sida.