Nivel 2

Icono de iDevice 1- Acentuación
Escribe nos recadros estas palabras e acentúa cando proceda.

Portatil: , video: , el: , incluido: , Murguia: , sua: , mercores: , cando: , audicion: , este: .

  
Icono de iDevice 2- As maiúsculas
Pon maiúscula onde proceda:

xoana cao chamou por tfno: .

en primavera medrou varios cm: .

ves comigo? vou: ? .

  
3- Guión e diérese

Son correctas estas palabras? Verdadeiro= correcto/ falso=incorrecto.

Antigüidade

Verdadero Falso

Ex-director

Verdadero Falso

Literatura galego-portuguesa

Verdadero Falso
Icono de iDevice 4- B/V
Pon b ou v onde proceda:

ur ulla, oca ulario, automó il, her í oro, ulto, oitre, a ogado, conta ilidade, erde, her a,

mara illa.

  
Icono de iDevice 5-H

Enche os ocos con H, F ou nada (neste caso emprega un guión):

emisferio, a í, ipnotizar, edra, irmán, enrique,

elmo, ex ibir, oco, pro ibir.

  
Icono de iDevice 6- Pl, pr, fr, etc.

Completa, como proceda, con p, l, r ou nada (neste caso emprega un guión).

G aciar, b indar (sin. de "protexer"), b usa, c aridade, inc uír, f uor, di tongo, ap icar, ab andar, esc avo.

  
Icono de iDevice 7- Completa

Coloca a letra que falta, se é o caso:

U, o ou nada: C atro, c oresma, c alificar

T ou d: leal ade, ven a (acto de vender)

I, l ou ll:  anqui, anto o, pare a

Outras: nomo, e traño.

  
Icono de iDevice 8- Palabras con algunha dificultade.

Coloca adecuadamente a letra que falta:

cact s (o ou u), nano (a ou e), monstr o (u ou nada), pre o (ci ou z), gra o (n ou nada), trib (o ou u), bacalla (o ou u), chape (o ou u), co ar (l ou ll), oga (i ou y).

  
Icono de iDevice 9- Terminacións dalgunhas palabras

Completa con –ncia, -nza, -za, -zo, -ción, -zón, , -dade, -idade ou –iedade segundo conveña:

Vixila , espa , servi , ferve , tarda , doe , arroga , convalece , ansi , escuri .

  
Icono de iDevice 10- Puntuación

Puntúa correctamente. Despois pon ? onde non se precise nada.

Anxo Raúl e mais eu fomos por separado vender rifas