O uso de c/cc, ca/cua/co (e exercicios)

Icono de iDevice

En galego comezan por CA- palabras como:

Cadro, cadrado, cal?, canto?, cando?, encadrar, recadar, caderno, catro, calidade (“característica”).


Icono de iDevice

En galego comezan por CO- palabras como:

Corenta, corentena, coresma, cota.


Icono de iDevice

En galego comezan por CUA- palabras como:

Cuadrúpede, cualificar, cuantioso, cuartear, cuartel, cuarteto, cuarto/-a, cuadrangular, cuadratura, cuadraxésimo, cuadríula, cuadrilátero, cuarzo.


Icono de iDevice Actividade de encher espazos

Completa as seguintes palabras con ca, cua ou co.

-dro,  -resma,  ¿ -nto?,  -draxésimo,

¿ -ndo?,  -drúpede, -lidade, -drícula

En -drar, -ta, -lificar, -artear

-rentena, -drangular