Algunhas grafías con dificultade (casos e exercicios)

Icono de iDevice

Escríbense con d:

Cuadrienio, cuadrimotor, cuadriplicar, faldriqueira, lealdade, liberdade, margarida, padroado, renda, venda.


Icono de iDevice

Escríbense con g palabras como:

Revogar (anular), irrevogábel, mastigar, vigairo.

Algúns cultismos comezan polo grupo consonántico gn-: gneis, gnomo, gnose.


Icono de iDevice

Uso de k:

Esta letra non existe na nosa lingua; non obstante certas palabras estranxeiras que aínda non están adaptadas ao sistema gráfico do galego, escríbense con K: kafkiano, káiser, kamikaze, karate, kiwi, anorak.


Icono de iDevice

Uso de i, l, ll:

Escríbense con i latino: ianqui, iate, iodo, ioga, iogur, iugoslavo, boia.

Escríbese con l: ampola, apostilar, argola, atropelar, avasalar, belo, calo, camelo, casula, colar, crioulo, degolar, estaleiro, querela, rolo, selo, talo.

Escríbese con ll: antollo, bacallau, baralla, brillar, burbulla, cella, coello, mexillón, orgullo, pallaso.


Icono de iDevice

Uso de p:

Non levan p: adscrición, circunscrición, descrición, ditongo, setentrional, sétimo.


Icono de iDevice

Uso de s e de x:

Escríbese con s: biscoito, escavar, escéptico, escusa, esplendor, espolio, espremer, estender, estraño, Estremadura, lapis, mesquiño, sentinela, xasmín.

Escríbense con x /ks/: exhortar, éxodo, expropiar, extensión, extraer, extravagante, extremo, exuberancia.

Escríbese con x: adxacente, arxila, caxemira, clixé, cónxuxe, cornixa, enxalzar, exacular, graxa, haxís, pexorativo, subxugar, xeso, xema, xeo, xugular.


Icono de iDevice

Uso de z:

Hai algunhas palabras que levan z no canto de c, diante de e, i: zigzag, zigzagueante, zinc.


Icono de iDevice Exercicio 1
Unha palabra de cada serie é incorrecta, localízaa e despois escríbea correctamente:

manancial margarida septentrional:

conexo ditongo antollo:

cuadriplicar, peiorativo, sentinela:

ianqui ampolla xugular:

  
Icono de iDevice Exercicio 2
Enche os ocos coa letra que corresponda

arate, masti ar, leal ade

ogur, mexi ón, e travagante

lapi , ami aze, cua rimotor

ad acente, ugoslavo, orgu o

atrope ar, ro o, e tensión

  
Icono de iDevice Exercicio 3

Pon s ou x onde corresponda:

E tremar (lindar, delimitar) // e tremar (intensificar)

E terno (exterior) // e terno (óso do peito)

  
Icono de iDevice Exercicio 4

Pon s ou x onde corresponda:

E céntrico, e plendor, e tender, e tensión, e tenso,

e tremidade.