Algunhas terminacións

Icono de iDevice

Algunhas palabras rematadas en -ncia:

Abundancia, arrogancia, elegancia, importancia, resonancia, vixilancia, esixencia, intelixencia, experiencia, urxencia, convalecencia.


Icono de iDevice

Rematan en -zo / -za:

Espazo, novizo, perseveranza, presenza, sentenza, servizo, terzo, fervenza, tardanza, doenza, loanza, diferenza, estanza (‘estrofa’), graza, licenza, nacenza, cobranza, herdanza, puxanza, vinganza, crenza, ensinanza.


Icono de iDevice

-ción, zón.

Aínda que a maior parte das palabras que expresan acción rematan en –ción, algunhas patrimoniais fano en  - zón: doazón, traizón.  


Icono de iDevice

-ble/ -bel

As dúas terminacións considéranse igual de correctas: saudable, saudábel.

Icono de iDevice

-idade, -iedade

 

-idade

Sucidade

Escuridade

Mocidade

Necidade

Fugacidade

Claridade

Gravidade

Novidade

Soidade

sagacidade

-iedade

Ansiedade

Nimiedade

Saciedade

Sobriedade

Propiedade

Contrariedade

Piedade

Seriedade

Solidariedade

notoriedade