Saltar navegación

Substitución de CD e CI polo pronome correspondente

Exercicio 1

Nas seguintes frases identifica o CD e o CI:
 

Colleu as lambetadas ao irmán. CD: ; CI:

Tampouco trouxen o lápis para ti. CD: ; CI: .

Case leu toda a novela aos fillos. CD: , CI: .

Uns cortaron as uvas, outros beberon o viño. CD: ,

  

Continuación exercicio 1

Substitúe nas mesmas frases os CD e CI polos pronomes correspondentes sen efectuar a contracción, como no exemplo: - Colleu as lambetadas ao irmán: Colleu + as +lle.
- Tampouco trouxen o lápis para ti: - Tampouco trouxen (CD) + (C I) .

- Case leu toda a novela aos fillos: - Case leu toda + (CD) + (CI) .

- Uns cortaron as uvas, outros beberon o viño: - Uns cortaron + (CD) , outros beberon + (CD) .
  

Continuación exercicio 1

Agora coloca convenientemente os pronomes nas frases; ten en conta que o CI vai diante do CD:

Colleu

Tampouco trouxen.

Case leu toda

Uns cortáron , outros bebéron
  

Exercicio 2

Coloca as formas correspondentes do pronome persoal no lugar adecuado ( pon catro trazos ou guións onde deba quedar baldeiro).

-Exemplo: Álvaro: ¿gústanche estas fresas? Douchas

- Raparigos, ¿gústan estes figos? Dóu

- Raparigas, ¿gústan estes figos? Dóu

- Señor, ¿gústa este figo? Dou

- Señoras, ¿gústan estas fresas? Pois dóu

- Señores, ¿gústan estes figos? Pois dóu

- Amiguiños, ¿gústan estes figos? Pois non dou

- Amiguiñas, ¿gústan estes figos? Pois non dou

- Señor, ¿gústa este figo? Pois non dou

- Señoras, ¿gústan estas fresas? Pois non dou

- Señores, ¿gústan estes figos? Pois non dou

  

Exercicio 3

Substitúe o CD e o CI polos pronomes persoais correspondentes facendo as contraccións necesarias:

Exemplo: Sabían os anos de tódalas súas fillas. Sabían+ (CD) os : sabíanos.

 

O meniño puxo os lentes ó can. O meniño puxo+ (CI) + (CD) :púxo

Trouxeron uns zapatos novos para nós. Trouxeron + (CI) + (CD) : troxéron .

Díxome que o vira. Díxo (CI) + (CD) : díxo .

Mandei unha postal a meu pai. Mandei+ (CI) + (CD) : mandei .

Vaille dar este paquete á túa nai. Vaille dar + (CI) + (CD) : Vai dar/ vai dar

Pedín os exercicios a todos os alumnos. Pedín+ (CI) + (CD) : Pedín

Está mercando o libro para vós. Está mercando+ (CI) + (CD) : está mercándo / está mercando

Está comendo todos os ovos. Está comendo todos+ : está (CD) comendo todos/ está coméndo todos.

  

CI- CD?

Coloca correctamente os pronomes que correspondan:
Exemplo: (a ti) aprobaron: aprobáronte.

 

(a ti) aprobaron o exame.

(a ti) entreguei á policía.

(a ti) entreguei un agasallo. .

(a ti) esperei. .

(a ti) tráen o que pediches.

(a ti) prestou o libro. .