Saltar navegación

Competencia básica 2

Exercicio 1

Completa co pronome correspondente como proceda:
¿Vas con el ou ves ? (1ª persoa pronome tónico).

 

  

Exercicio 2

Completa co pronome correspondente como proceda:

Confía na sorte?

Non, non confío.

  

Exercicio 3

Substitúe o pronome resaltado pola forma tradicional correspondente:

¿Falou con vós o veciño de enriba?,

  

Exercicio 4

Coloca o pronome adecuado:

 

Vén andando cara a (1ª persoa singular).

 

  

Exercicio 5

Substitúe o CD e o CI polos pronomes adecuados, facendo as contraccións precisas:

Deulle o balón ao neno:
  

Exercicio 6

Coloca te ou che:

Vendeu á primeira de cambio.

  

Exercicio 7

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

(lle) Asubiou ao can para que voltase.

  

Exercicio 8

Traduce:

Nos entregó:

  

Exercicio 9

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

decidiu de súpeto (o)

  

Exercicio 10

Coloca te/che, segundo proceda:

Marcos marchou coa bicicleta, ¿enteiráches ?