Saltar navegación

Competencia básica

Exercicio 1

Completa co pronome de 2ª persoa plural correspondente:

A non importa o que eu faga.

 

 

  

Exercicio 2


 

Completa co pronome adecuado como proceda:

Teslle medo ao can?

 

Si, Teño medo .

 

  

Exercicio 3

Substitúe os pronomes resaltados polas formas tradicionais correspondentes:

Se vós ides ao cine, nós podemos ir ao teatro.

Se ides ao cine, podemos ir ao teatro.

  

Exercicio 4

Substitúe o CD e o CI polos pronomes adecuados, facendo as contraccións precisas:

Deulle a pelota á nena:

  

Exercicio 5

Coloca te ou che:

Vendeu un cacharro de coche.

  

Exercicio 6

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

(a) Vin no bar.

  

Exercicio 7

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

Tan bonito pareceu que o merquei (me)

  

Exercicio 8

Traduce:

Nos entregan:

  

Exercicio 9

Coloca te/che, segundo proceda:

Cando chamou por teléfono chamou  túzaro.

  

Exercicio 10

É correcta esta colocación do pronome?

D. Xohán, sempre pronto a se marabillar, sorrí e paga.

Verdadeiro Falso