Saltar navegación

Competencia media 1

Exercicio 1

¿É posíbel substituír o pronome resaltado pola forma tradicional “connosco” no seguinte caso? (responde “s” para si e “n” para non).

Con nós os dous non has poder!

  

Exercicio 2

O alomorfo do pronome é obrigatorio tras o adverbio u?

Verdadeiro Falso

Exercicio 3

Coloca o pronome adecuado:

Teño dó de por todo o que vos pasou (2ª persoa plural).
  

Exercicio 4

Substitúe o CD e o CI polos pronomes adecuados, facendo as contraccións precisas:

Deulle a pelota ás raparigas:

  

Exercicio 5

Coloca te ou che:

Mandou calar

  

Exercicio 6

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

(me) Acenou desde a fiestra.

  

Exercicio 7

 

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.
 

(me) Sen que vexa non marcho

  

Exercicio 8

Traduce:

Nos lo entregó:

  

Exercicio 9

Transforma esta frase para que o pronome sexa de cortesía:

Tanto che me ten.

Tanto me ten.

  

Exercicio 10

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

Varios veciños viron na festa (nos)