Saltar navegación

Competencia alta

Exercicio 1

¿Como se denomina o pronome resaltado?

Nosoutros non tivemos a culpa: .

  

Exercicio 2

Substitúe o CD e o CI polos pronomes adecuados, facendo as contraccións precisas:

Deulle os balóns ós cans:

  

Exercicio 3

Coloca te ou che:

Mandou peiteala.

  

Exercicio 4

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

 

  Dicímosllo agora non se vai (se).

 

  

Exercicio 5

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

Teño presa, así que leva axiña (me).

  

Exercicio 6

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

Algúns contan historias de nenos (vos)

  

Exercicio 7

Traduce:

Saberla:

     
  

Exercicio 8

Identifica o elemento resaltado:

Quéreo todo para si: pronome de persoa precedido de .

  

Exercicio 9

Coloca te/che, segundo proceda:

Afeitou e cortou  o pelo á perfección.

  

Exercicio 10

¿Como se denomina o pronome resaltado?

Ao meu neto non lle me medra o pelo.

.