Saltar navegación

Exercicios TE/CHE

Indica cal é a opción adecuada

Vin como te ollou fixamente
Vin como che ollou fixamente


Cando ías polo carreiro, a silva rachoute a saia.
Cando ías polo carreiro, a silva rachouche a saia.


O barbeiro afeitoute con pouco xeito.
O barbeiro afeitouche con pouco xeito.


O barbeiro afeitoute a barba con pouco xeito.
O barbeiro afeitouche a barba con pouco xeito.


Convenceuche de marchar para casa.
Convenceute de marchar para casa.


Vouche contar unha cousa.
Voute contar unha cousa.


Voute escribir unha carta.
Vouche escribir unha carta.


Vinte vir.
Vinche vir.


Chameiche, pero non estabas na casa.
Chameite, pero non estabas na casa.


Mandeite a roupa á tinturaría.
Mandeiche a roupa á tinturaría.


Te ou che?

Non volvo facer caso ningún por máis que empeñes, porque non tes formalidade. Esperei non sei canto tempo para levar comigo e non deu a gana de aparecer; se non daba a gana de vir puideches avisar, ¿non é?. Agora que digo unha cousa, a próxima vez que se ocorra ir pescar, xa virás ti onda min, que nin paso a recoller nin fago a espera en sitio ningún, oiches? Pois que quede claro.

  

Traduce

Traduce ao galego as seguintes frases, non confundas CD e CI.

Te aprobaron:

Te aprobaron el examen: .

Te entregué a la policía: .

Te entregué un galano: (tamén vale regalo e agasallo).

Te esperé: . (tamén vale o verbo “agardar”)

Te lo traen: .

Te mandó un obsequio: .

Te nombró a los personajes: .

Te nombró en público: .

Te traen en su coche: .

Te traen un paquete: .

Te vendió al enemigo: .

Te vendió el libro: .