Saltar navegación

¿Confundes artigo e pronome?

Exercicio 1

Traduce ao galego as seguintes frases observando a diferencia entre artigo e pronome.

Ayúdalo:

Ayúdanos: .

Ayudarlo: .

Cómelo: .

Comer el caldo: (sen segunda forma do artigo) / (con segunda forma do artigo).

Comerlo: .

    Comes el caldo: (sen segunda forma do artigo) / (con segunda forma do artigo).

 

  

Exercicio 2

Traduce:

Los entregan: .

Los entrego: .

Los entregó: .
  

Exercicio 3

Traduce:

    La sabes: .

La traes: .

Lo ayudas: .

Lo ayudó: .

Lo comes: .

Lo dicen: .

Lo olvidas: . (verbo "esquecer")

Lo recuerdas: . (verbo "lembrar")

   Los acabamos: .

  

Exercicio 4

Se aínda tes erros, téntao de novo:

No se la compro: non merco.

Nos ayudas: .

Nos dicen: .

Nos los traen: .

Olvídalo (verbo "esquecer"): .

Olvidarlo: .

Olvidas el accidente: esqueces o accidente (sen a segunda forma do artigo) / accidente (coa segunda forma do artigo).

  

Exercicio 5

Se aínda tes erros, practica:

 

Os los traen: .

Quiso matarte el perro: quixo o can.
Quiso matarte: Quixo ou matar

Recordar el accidente: accidente (sen a segunda forma do artigo) / accidente (coa segunda forma do artigo).

Recordarlo:

Recuerdas el accidente: accidente (coa segunda forma do artigo) / accidente (sen a segunda forma do artigo).

  

Exercicio 6

Se aínda tes erros, practica de novo:

Tráelo:

Traer la cartera: carteira (sen a segunda forma do artigo)/ carteira (coa segunda forma do artigo).

Traerla:

Traes la cartera: carteira (coa segunda forma do artigo) / carteira (sen a segunda forma do artigo).