Saltar navegación

Practica e mellora

Se ben os galego falantes colocan correctamente os pronomes átonos, a influencia do castelán explica os erros de colocación en moitos neofalantes. Se a miúdo tes erros na colocación do pronome intentaremos detectar o motivo. Farémolo por partes. Comezaremos por traballar a norma básica e seguiremos coas excepcións.

Norma xeral

Pon dous trazos ou guións nos espazos que deban quedar baldeiros.

  Dígo porque non creo que o saibas (o)

Oimos falar dese tema moitas veces (te)

O Pedro contou (cho).

 Falou de moitos asuntos (nos)

Cando el quixo colleu pola forza (as)

Doe me a cabeza (vos)

Pon te diante (lle)

Dis que non tes nada que facer (me)

mil voltas (lle)

  

Lembra

O pronome átono NUNCA pode iniciar frase.

A súa colocación normal é DESPOIS do verbo.

Excepcións (1ª parte): oracións subordinadas, interrogativas, exclamativas, desiderativas e negativas.

Pon dous trazos onde deba quedar baldeiro.

¡Canto che gusta ! (me)

¡Deus pague ! (Cho)

¿Sabes quen díxo ? (mo)

Daniel, ¡eu que coidaba máis espelido! (te)

Desculpe, non sei se salientei ben o que me interesaba. (lle)

Dicímosllo agora, se non vai (se).

Eu non dixen (llo)

Fixestes o que eu dicía (vos)

Mira, ¡a quen contes ! (llo)

Non importa que saian (me)

O que pasa é que non sabes perder. (che)

Se queres ver, chámame (me).

  

Observación

Non vaias confundir o “se” condicional co “se” reflexivo ou pronominal, como é doado escoitar por interferencia do castelán. O condicional esixe anteposición do pronome (Se o queres mércao) e nos outros casos non (Fallaron en contra e arquivouse o caso/ Estaba luxo da graxa do motor e lavouse).

Excepcións 2ª parte: indefinidos e adverbios.

Pon dous trazos onde deba quedar baldeiro.

Se acaso pregunta , dillo. (cho)

Alguén avisou de que o prazo remataba.(nos)

Bastante teño con aturar os meus problemas.(che)

Todo parece perfecto.(me)

Tal como pos , calquera di nada do asunto.(te, che).

Xa escribía de neno (lle).

Axiña vou (me).

Mesmo dixo que era mentira (me).

Nunca dirixiu a palabra (lles)

Cando merque os meus tamén pregunto polos teus. (che)

Ata pareceu mentira cando mo dixo (me).

Seica raiaron o coche. (che)

falo de novela negra porque é a que gusta (che, me).

Cedo ergues , ¿non será mellor que durmas algo máis? (te).

Mal vexo ; por ese camiño vas mal.(te).

Talvez traia un érbedo para que o plantes (che)

Despois chamo por teléfono (te)

Endexamais dixo nada (me).

Mañá escribirei unha carta (che)

Ben viu (te)

  

Excepcións (3ª parte): orde alterada da frase, infinitivos.

Se hai varias posibilidades de colocación do pronome, pono en todas.

Bastantes persoas viron (vos).

Cedo ergue o teu pai (se)

Desesperados deixou coas súas historias (os).

É unha parvada non dar (llo)

En balde dixo (llo)

Esa luz non é boa para proxectar a imaxe.(lle)

Estas cousas viron facer (lle)

Foi unha parvada non traer . (te).

Fora mellor dicir algo (lle)

Ganas deron de marchar de alí (me)

Queren manter en segredo (o)