Saltar navegación

Competencia media 2

Exercicio 1

O alomorfo do pronome despois de verbo acabado en ditongo é –lo, -la.

Verdadeiro Falso

Exercicio 2

Substitúe o CD e o CI polos pronomes adecuados, facendo as contraccións precisas:

Deulle o balón ós rapaces:

  

Exercicio 3

Completa a seguinte explicación: primeiro colócase o pronome se, logo o pronome de solidariedade, despois o e por último o complemento directo.

  

Exercicio 4

Coloca te ou che:

Mandou apañar as patacas

  

Exercicio 5

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

(me) Sen que expliques o que pasou, non opino.

  

Exercicio 6

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

Pois aseguran que puideches catear máis (me).

  

Exercicio 7

Traduce:

Saber la historia: (sen segunda forma do artigo) / (con segunda forma do artigo).

  

Exercicio 8

Identifica o elemento resaltado: Aínda non che veu o libro que pediches: .

  

Exercicio 9

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

chamei , pero non estabas na casa. (te)

  

Exercicio 10

Reescribe esta frase poñéndolle diante a palabra “nunca”: “trátaos ben

ben.