Saltar navegación

Competencia alta 2

Exercicio 1

Substitúe o CD e o CI polos pronomes adecuados, facendo as contraccións precisas:

Deulle a pelota ás nenas:

  

Exercicio 2

Coloca te ou che:

Mandou a paseo

  

Exercicio 3

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

Moito falta para acabar (vos).

  

Exercicio 4

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

Non custaría tanto, pero cerca debeu andar (lle).

  

Exercicio 5

Traduce:

       Sabes la historia: historia (sen a segunda forma do artigo) / historia (coa segunda forma do artigo).

  

Exercicio 6

Analiza os pronomes resaltados e completa a análise como corresponda:

Quixo levar o teléfono consigo para logo ensinárllelas fotografías.

Consigo: persoal, , reflexivo, de persoa .

Lles: pronome , átono, de terceira plural, que funciona como complemento .

  

Exercicio 7

¿Cómo se denonina a colocación que ten o pronome na seguinte frase?

 

¡Mal raio me non parta!

  

Exercicio 8

Coloca o pronome que está entre parénteses no lugar adecuado. Pode haber espazos en branco para despistar.

Dicímosllo agora, senón vai (se).

  

Exercicio 9

Os pronomes de solidariedade e o pronome ou dativo de interese non teñen función gramatical.


Verdadeiro Falso

Exercicio 10

O pronome resaltado é tónico ou átono?

A noticia en si, non era para tanto.