Saltar navegación

Aínda tes erros de colocación do pronome?

Exercicio

Practica de novo. Debes identificar o tipo de erro que cometes e, despois, repasar a norma.

A miúdo dan sorpresas (che)

A vós, pois preguntades ,dareivos cumprida resposta.(mo)

Antes busquei e non atopei (te, te).

deixa sempre igual (a) (Suxeito: el)

Antonte mandei unha carta (che).

Así e todo dixo a verdade (me).

Axiña vou pintar (os)

Ben vin estar o cuco enriba do ameneiro (che).

colleu moi a modiño (o)

Bota pouco, moito vai empachar (te)

Antes comían moitas máis castañas (se).

Brais refutou os argumentos aquel día (che).

Calquera está seguro nesta casa. (che)

Estaremos atentos e fara o que se poida (se).

Case cae o teito enriba (me).