Saltar navegación

Repaso práctico.

Test de papel

Pregunta Verdadeiro ou Falso

"Fariña" é un substantivo simple, concreto e contable.

Verdadeiro Falso

Os nomes das letras son masculinos.

Verdadeiro Falso

"Os legumes" e "o ubre".

Verdadeiro Falso

O feminino de abusón é abusona e o de anfitrión anfitriona.

Verdadeiro Falso

O feminino de irmán é irmá e o de ladrón ladra.

Verdadeiro Falso

O plural de club é clubes e o de radar radares.

Verdadeiro Falso

A "costa verdecente" é un adxectivo explicativo.

Verdadeiro Falso

O superlativo relativo de mísero é "misérrimo".

Verdadeiro Falso

Na frase "colle tantos balóns como che dean"  tamén é posible usar como nexo coma.

Verdadeiro Falso