Saltar navegación

Nivel 2 (media, 2)

Exercicio 1

Indica se os seguintes substantivos son concretos (c) ou abstractos (a):


Maldade ( ), chapeu ( ), lectura ( ), amor ( ), lixo ( ) odio ( ), intelixencia ( ), cella ( ), nación ( ), tarefa ( ).
  

Exercicio 2

Indica o xénero dos seguintes substantivos (o/a):

sedela, sinal, enxame, cute, legume, ubre, vacinación, traxe, cor.

  

Exercicio 3

Pon en feminino as seguintes palabras:

Mullerón: ; parroquiano: ; rufián: ; sancristán: ; sultán: ; testán: ; ferrolán: ; lacazán: ; león: .

  

Exercicio 4

Responde:

Paupérrimo é o superlativo sintético do adxectivo .

Salubérrimo é o superlativo sintético do adxectivo .

  

Exercicio 5

Indica o nome feminino dos seguintes animais:

Can: ; galo: ; touro: ; cabalo: ;  escaravello: .

  

Exercicio 6

Indica os substantivos aos que corresponden as definicións:

 (7 letras) B : condensación de vapor de auga na atmosfera; sin. borraxeira, bruma, néboa.

(5 letras) F : Cada un dos aspectos que a lúa ou os planetas presentan e que dependen da súa posición e da luz que reciben do sol.

(4 letras) S : Feito de ser unha cousa ou unha persoa moi coñecida.

Opinión que os demais teñen dunha persoa ou dunha cousa. Sin. Fama.

  

Exercicio 7

Nesta serie de adxectivos que se poden aplicar a “obxectos” hai cinco invariábeis respecto ao xénero; indica cales son:

fráxil, enrugado, noxento, desordenado, incómodo, simétrico, recendente, terso, estreito, flexible, consistente, rixo, harmonioso, rechamante, rectilíneo, baleiro, apertado, abotoado, amontoado: , , , , .