Saltar navegación

Nivel 3 (alta, 2)

Exercicio 1

Pon en feminino as seguintes palabras:

Ferrolán: ; gardián: ; lacazán: ; león: ; muradán: ; nugallán: ; pagán: ; san: ; truán: ; vacún: .

  

Exercicio 2

Cales son os tres graos do adxectivo? P , c e s .

  

Exercicio 3

Os adxectivos especificativos expresan unha calidade propia do substantivo, polo que non lle engaden ningún trazo particularizador.
Verdadeiro Falso
Os adxectivos explicativos tamén se coñecen como epítetos.
Verdadeiro Falso
Os adxectivos explicativos restrinxen a extensión do significado do substantivo.
Verdadeiro Falso
Os antropónimos son substantivos comúns .
Verdadeiro Falso

Exercicio 4

Escribe o plural das seguintes palabras:

Fiel: ; mel: ; túnel: ; luns: ; rubí: ; panel: .

  

Exercicio 5

Os adxectivos poden ser núcleos dunha frase adxectiva e modificadores dunha frase nominal.

Verdadeiro Falso

Exercicio 6

Indica o xénero dos seguintes substantivos:

acedume, paradoxo, efe, ubre, til, éxtase, calor, cute, mapa, pube.

 

  

Exercicio 7

O xénero masculino no substantivo "esquío" indica o sexo do animal.

Verdadeiro Falso