Saltar navegación

Nivel 3 (competencia alta)

Exercicio 1

Na clasificación dos seguintes substantivos hai un dato incorrecto; localízao:

Sal: primitivo, simple, concreto, contable: .

Panadeiro: derivado, composto, concreto, contable: .

Lavalouzas: derivado, composto, concreto, contable: .

  

Exercicio 2

Escribe os xentilicios das seguintes poboacións (masculino e feminino cando sexan diferentes):

Arzúa: / ; Burela: / ; Carnota: / ; Tui: ; Maside: / .

  

Exercicio 3

Pon en feminino as seguintes palabras:

Afgán: ; alazán: ; barregán: ; burelao: ; catalán: ; cirurxián: ; cortesán: ; ermitán: ; escribán: .

  

Exercicio 4

Escribe o artigo masculino ou feminino que corresponda:

cardume, efe, pube, elipse, couce, azouta, fel, ubre, til, couce, orde, cuspe, bechamel.

  

Exercicio 5

Os adxectivos cualificativos son invariábeis en xénero e número.

Verdadeiro Falso

Exercicio 6

1    Indica se son explicativos ou especificativos os adxectivos resaltados:

1-Eses brazos abertos da vela ( )
son os mesmos do vento
que se despreguizou
N' a man d' o Mar
esquencidizo ( )
os loceiros peteiran a bicada

 

  

Exercicio 7

A lingua permite diferenciar o sexo do seguinte animal engadindo unhas palabras, cales?

A cegoña

A cegoña