Saltar navegación

Repaso teórico e exercicios

Exercicio 1

Completa o seguinte texto:
Os posesivos indican unha con algunha das persoas gramaticais participantes no acto . Esa relación pode concretarse en varios sentidos, entre eles o de ou pertenza.
  

Exercicio 2

Indica as funcións sintácticas que cumpren os elementos resaltados nestas frases:

 

: (O meu tío é doutor)
(Ese amigo teu é moi listo)
(Este vehículo é seu).

  

Exercicio 3

Modifica estas frases para solucionar a posíbel ambigüidade:
Como Rebeca non estaba, empregamos o seu libro: Como Rebeca non estaba, empregamos

Enfrontábanse Nadal e Federer. Nadal bateu o seu récord: bateu o seu récord.

  

Exercicio 4

Explica o motivo polo que o posesivo pode ir posposto ao substantivo nas seguintes frases:

 

 

Porque o substantivo vai : ¿Cantos compañeiros nosos están dispostos a ir?
Porque vai : Se quixera, eu solucionaba algúns problemas vosos.
Porque vai : Foron connosco uns compañeiros nosos.

Porque vai : Estes amigos nosos acompañarante a mercar o que precises.

Por razóns de : O compañeiro voso non irá.

  

Exercicio 5

Modifica as frases para usáre-lo posesivo distributivo:

Os alumnos colleron cada un un lapis: os alumnos .

Déronnos a cada un unha medalla: déronnos

Todos colleron pasteis e caramelos: todos .

Os rapaces fóronse sentando nas súas mesas: os rapaces fóronse sentando .

Collede cada un unha folla: .

Cada congresista tiña as súas carpetas: .

  

Exercicio 6


Indica os valores que presentan os posesivos das seguintes frases:

Relación de e afecto: Ao meu Manolo sáelle moi ben a paella.

Valor ou : A finca tería os seus mil metros cadrados.

Posesivo de : O noso estudo baséase en datos aportados polo Inem.

 

nunha persoa: Chova ou faga sol dou o meu paseo pola alameda.

Os meus, os teus... adquiren o valor de (a túa...) : Os meus están en Vigo.

, boa cantidade: Non bebas máis, que xa bebiches o teu.

 

O que é ou de alguén: O meu non é a paciencia.

 

O que ou alguén: A froiteria xa me fixo outra das súas, meteume unha laranxa podre entre as boas.
O que lle a alguén: Agora seguide vós, que eu xa fixen o meu.