Saltar navegación

Autoavaliación (competencia básica 1)

Exercicio 1

Indica a clase de palabras que son as seguintes:

Ese can teu é moi listo.

Ese: ; teu: .

O vehículo que trae consigo é de seu.

O: ; de seu: .

Failles caso omiso, iso é teu.

iso: ; teu: .

  

Exercicio 2

Completa como conveña:

Xoguei (con + a) túa pelota.

Vou (a+a) túa casa para ver as fotografías.

  

Exercicio 3

Contrae como corresponda:

(Isto + outro) do que falas xa non o oín nunca.

Esta + outra) cor quédache mellor.

  

Exercicio 4

É correcto o uso do posesivo da seguinte oración?

Que foi, miña rula, que che pasou?.

Verdadeiro Falso

Exercicio 5

As segundas formas do artigo son: - , - , - , - .
  

Exercicio 6

Completa:

É obrigatorio o uso da segunda forma do artigo coa e co .

  

Exercicio 7

Cal é a oración correcta?

“O Rei fixo a súa entrada no Parlamento”.

“El Rei fixo a súa entrada no Parlamento”.

Ambas son correctas.


Exercicio 8

 Introduce, cando sexa posible, as segundas formas do artigo:

¿Tomas a sopa antes de que enfríe ou prefírela morna?

¿ ?
Había un oco entre ambos os coches.

.

  

Exercicio 9

Cales son as formas neutras do demostrativo?

, /

  

Exercicio 10

Como se denomina a seguinte clase de palabras?

un, unha, uns, unhas