Saltar navegación

Autoavaliación (competencia alta)

Exercicio 1

¿   Cal é o valor especial do posesivo na expresión dos seus que hai no seguinte texto?

Cando había eleccións, o Antón, pai do Manueliño, ía sempre a votar. Antes das eleccións no pobo falábase e discutíase. Antón era pouco amigo de discutir e votaba sempre por aquel que o señor Manuel de Hortas lle dicía. O Antón pensaba para si que, votase a quen votase, a súa sorte e a dos seus non ía cambiar en nada.

Aquí adquire o valor de “ ”.

  

Exercicio 2

Como se denomina o elemento resaltado?

Mais de que fun medrando, inda que a miña nai non levaba ben que eu fose, o home principiou a me querer levar con eles ás festas, e aínda lle dixo unha vez a ela que se ela non quería vir, que íamo­-los dous, el e mais eu... E dar dábame máis agarimo ca a mi madre...

.

  

Exercicio 3

Na frase “Isto foi o que pasou: suspendín o exame”, o demostrativo "isto" ten valor anafórico.

Verdadeiro Falso

Exercicio 4

Os demostrativos teñen valor deíctico.

Verdadeiro Falso

Exercicio 5

           Modifica a seguinte frase para introducires o posesivo distributivo:

Cada xinete tiña un cabalo.

.

  

Exercicio 6

Completa os seguintes valores dos posesivos:

e : O noso Ramón escordou un pé.

Os meus, os teus... adquiren o valor de miña ”: Os meus están en Vigo.
ou , cando son usados con numerais ou substantivos referidos a diñeiro, anos, metros, etc: O taxista tería ben os seus corenta anos.

, cando se emprega noso(s), nosa(s) por meu(s), miña(s) para evitar a referencia directa á primeira persoa: O noso traballo sobre Portugal artéllase en tres partes.

nunha persoa: Despois de xantar sempre tomo o meu café.

B , boa : Non bebas máis, que xa bebiches o teu.

  

Exercicio 7

É correcto o uso do posesivo da seguinte oración?

Traían cada un seu paraugas.

 

Verdadeiro Falso

Exercicio 8

 Introduce, cando sexa posible, as segundas formas do artigo:

Dígollo todos os días.

Viñeron Chus e mais os nenos.

Mandeivos o libro onde me dixestes. .

Fomos nós os dous os que formamos o baile.