Saltar navegación

Exercicios

Exercicio 1

Completa como sexa preciso:

Roi foi por computador novo (artigo indeterminado masculino singular)

Roi foi computador novo (artigo determinado masculino singular)

  

Exercicio 2

A regra xeral di que é obrigatoria a presenza do artigo ante o posesivo. Indica se as seguintes frases son correctas e explica mentalmente o motivo:

Falei con túa irmá.

Verdadeiro Falso

Meu amor é para ti.

Verdadeiro Falso

Meu coche está avariado.

Verdadeiro Falso

Súa Excelencia, o rei de Persia...


Verdadeiro Falso

Nosa Señora dos Ollos Grandes é a patrona da miña vila.

Verdadeiro Falso

Exercicio 3

Reescribe as seguintes oracións introducindo nelas, cando sexa posible, as segundas formas do artigo:

¿Tomas a sopa antes de que arrefríe ou prefírela morna?
¿ ?

 

Había un oco entre ambos os coches.

coches.

 

Dígollo todos os días.

días.

 

Viñeron Chus e mais os nenos.

.

 

Mandeivos o libro onde me dixestes.

.

 

Fomos nós os dous os que formamos o baile.

baile.

 

E os cartos, ¿ulos?.

.

  

Exercicio 4

É correcta a seguinte expresión resaltada? (si ou non)

O Bufón de El-Rei é unha obra de teatro de Vicente Risco.